8. PKV

28.02.2018

Typ: požár - podtyp: les - místo: ul. Francouzská