8. PKV

01.03.2020

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Lidická