9. PKV

08.03.2020

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Bratislavská