Rok 2019: Tři významná ocenění, rekonstrukce zbrojnice a vysoký počet výjezdů - II. část

25.01.2020

II. část

Největším počinem uplynulého roku byla bezesporu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Ze začátku roku probíhala jednání na ÚMČ a ve druhém pololetí byla rekonstrukce, týkající se horního patra zbrojnice, zahájena. Před přestavbou byla v horním podlaží situována pouze jedna společná nocležna a již nevyhovující koupelna s WC. Nyní je v patře umístěna prostorná denní místnost, vznikla přestavbou původní nocležny, dále 3 pokoje (nocležny) po třech lůžkách, kancelář s technologickým zázemím, prostorná šatna s posilovnou, vybavená kuchyně, koupelna s WC se dvěma sprchovými kouty a dvě samostatná WC. Požární zbrojnice se tak již začíná měnit na budovu odpovídající soudobým standardům a současným potřebám pro činnost zásahové jednotky. Těšíme se na nadcházející léta, ve kterých věříme, že budou pokračovat další etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Je zřejmé, že ne všechny činnosti mohly vykonat stavební firmy. Rekonstrukce byla spojena s velkým množstvím další práce, zejména pro některé členy sboru. Převážně se jednalo o různé přípravné práce, opravy, malování, dodělávky, opakovaná stěhování těžkého vybavení a nábytku, každodenní průběžný úklid a následně šlo i o náročný celkový úklid po rekonstrukci. Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům, kteří po skončení pracovní doby jejich zaměstnání věnovali svůj volný čas pracím na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Největší dík však patří třem členům, kteří se na těchto vyčerpávajících pracích podíleli nejvíce. Jsou to velitel jednotky Antonín Pivoňka, velitel družstva Jiří Novotný a hasič Leoš Žák. Za zmínku stojí také to, že ani po čas rekonstrukce se členové zásahové jednotky rozhodli nezrušit výjezdovou pohotovost. Někteří naši hasiči tak drželi službu doslova na staveništi, mnohdy v prachu, mezi vystěhovaným nábytkem i bez sociálních zařízení.

Pokračování níže...


Také v roce 2019 obdržela zásahová jednotka vysoký počet příkazů k výjezdu, konkrétně 74. V průběhu posledních let je tedy počet příkazů k výjezdu téměř konstantní (2018 - 71, 2017 - 75, 2016 - 71) a řadí jednotku mezi ty s největším počtem příkazů k výjezdů v rámci města Brna. Bohužel jsme v době, kdy vznikal tento článek, dosud neznali počty výjezdů ostatních jednotek, nevíme tedy, zda naše jednotka obhájila brněnské "prvenství", tak jako tomu bylo v některých minulých letech. I zastoupení typů výjezdu je prakticky identické. Nejvíce příkazů k výjezdu bylo k událostem typu požár výškové budovy, nízké budovy, dopravních prostředků a technická pomoc čerpání nebo likvidace nebezpečného hmyzu. Naší snahou opět bylo držení pohotovostí každý den, nejlépe v početním stavu 1+3. Pro ty z Vás, kteří v problematice dobrovolných hasičů nejsou tak orientováni, je potřeba osvětlit, že právě tento početní stav a přítomnost hasičů na zbrojnici mění určitá pravidla pro výjezd jednotky, zejména zkrácení doby k výjezdu na 2 minuty. Neštěstí si opravdu nevybírá, a tak naše jednotka obdržela příkaz k výjezdu například i 5. července, 17. listopadu, 24. prosince nebo o silvestrovské službě. Tradice silvestrovské služby je u husovických hasičů dodržována každoročně. Po sečtení všech výjezdů, asistencí, školení, výcviků, aktivit pro veřejnost a ukázek je naše jednotka jistě jednou z nejvytíženějších.

Stálé návštěvníky si v roce 2019 udržely i naše "nové" webové stránky. I když za uplynulý rok mnoho aktuálních článků v důsledku časové vytíženosti publikováno nebylo, vždy jste se z našich stránek dozvěděli alespoň ty nejdůležitější informace. Ze statistik návštěvnosti víme, že naše stránky mají stálou denní návštěvnost, že na naše stránky vstupujete nejčastěji zadáním přímé adresy, či zadáním názvu do vyhledávače. Nejčastěji čtenými rubrikami jsou "Výjezdy", "JSDH-členové" a "Kontakty". Můžeme z toho usoudit jakousi logickou posloupnost. Váš zájem nás velmi těší a děkujeme za vaši přízeň!

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, se kterými jsme v roce 2019 spolupracovali nejčastěji, tedy Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, Městské policii Brno revír Sever a KS Omega.

V neposlední řadě velmi děkujeme MČ Brno - sever za přízeň, podporu a spolupráci v roce 2019! Zvláště děkujeme za uskutečnění další etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice, kterou chápeme jakožto ocenění naší činnosti pro spoluobčany MČ Brno - sever.Během Valné hromady 2019 vznikla také tato fotka současné členské základny.