57. PKV

09.10.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Přádlácká