SDH ČLENOVÉ

Výbor:

Ing. Ludmila Kutálková

Starosta SDH

Antonín Pivoňka

Velitel SDH, náměstek starosty

Zlata Oršulíková

Pokladník, hospodář

Jiří Novotný

Referent materiálně technického zabezpečení

Ing. Jiří Fiala

Referent ochrany obyvatelstva

Mgr. Jaroslav Mikoška

Jednatel

Milan Pěnčík

Kulturní referent