SETKALI JSME SE...

Dne 22.1.2018 se na hasičském dozoru setkali dva naši hasiči s panem PhDr. Ivo Šmoldasem. I zde v šatně padlo několik vtipných anekdot.


Dne 10.6.2017 se na Dni radnice MČ Brna - sever setkali naši hasiči s paní Evou Pilarovou a krátce spolu pohovořili. Paní Pilarové přejeme mnoho dalších úspěchů a pevné zdraví.