HASIČSKÁ ZBROJNICE

Dvůr v Německé škole na Cacovické ulici

Zde se nacházelo původní místo zbrojnice sboru. Od roku 1876 zde byla umístěna obecní požární stříkačka. V roce 1881 byla přistavěna kůlna na nářadí a další potřeby, cvičiště pro členy sboru a jednopatrové leziště. V devadesátých letech už byly tyto prostory pro potřeby sboru nedostačující, a proto bylo rozhodnuto postavit v blízkém okolí zbrojnici novou.

Zbrojnice na Hálkově ulici č.6

V roce 1895 byla postavena a slavnostně otevřena nová požární zbrojnice sboru na Hálkově ulici. Na tehdejší dobu byla velmi prostorná a moderně vybavená. V roce 1898 bylo navíc přistavěno moderní dvoupatrové leziště. Sbor se však neustále rozrůstal a nakonec se i tato zbrojnice stala nedostačující. Objekt stojí dodnes a je přestavěn na rodinný dům.

Zbrojnice na Netušilově ulici č.18

Již v roce 1905 sbor zakoupil stavební místo na tehdejší Radnické ulici v centru Husovic (dnes Netušilova ulice). Bylo sem přemístěno leziště a pozemek byl do roku 1911 používán jako cvičiště. V roce 1911 se sbor obrátil na obec se žádostí o postavení nové zbrojnice na tomto pozemku. Obec této žádosti vyhověla, a tak v srpnu téhož roku byl položen základní kámen a 9. 6. 1912 byla nová zbrojnice otevřena a předána sboru. V posledních dnech války byla zbrojnice zasažena minou. Po skončení války členové sboru zbrojnici v krátké době opravili. V roce 1957 byla započata přestavba zbrojnice - byla postavena nadstavba na dvorním křídle. Stavba byla ukončena v roce 1959. V nadstavbě vznikla moderní nocležna pro družstvo mužů. Současně bylo ve dvoře započato se stavbou 15 metrové věže, která sloužila k sušení hadic. Stavba věže byla ukončena v roce 1961. V roce 1970 zabezpečil ONV Brno III generální opravu zbrojnice. Díky společnému úsilí ONV a členů sboru byla rekonstrukce ukončena v následujícím roce. V rámci rekonstrukce byla získána bytová jednotka pro správce zbrojnice. V roce 1997 byla díky pomoci Úřadu místní části Brno - Sever provedena rekonstrukce zbrojnice. Byla vyměněna elektroinstalace, vybudována nová koupelna, kuchyně, skluz z chodby v podkroví do garáže včetně automatických dveří s fotobuňkou a řada dalších prostorů. Zbrojnice dostala nové roletové elektrické vrata s dálkovým ovládáním. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1998. V roce 2002 jsme na přidělené parcele, v zadním traktu, provedli úklid, vykáceli náletové dřeviny, zhotovili plot a také jsme si zvelebili kancelář kam jsme nechali namontovat plastové okno a zhotovili jsme chodbu do zadního traktu zbrojnice. 

V současné době probíhá další rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bylo provedeno zvýšení střechy, zateplení budovy a nová fasáda z uliční strany. Dvůr hasičské zbrojnice byl v havarijním stavu. Špatný stav kanalizace vytvořil doslova skrytou lagunu pod povrchem dvoru. Po opravě kanalizace byla na dvůr dána zámková dlažba, současně byla postavena i nová zídka do ulice s dálkově ovládanou vjezdovou bránou.