Výjezd 2 - Požár

Ohlášení jednotce: 1.1.2024 00:56
Výjezd: 1.1.2024 00:56

Naše Technika:
- CAS 20 MAN

Ostatní Jednotky:
- Žádné

Popis události:
Po příjezdu na základnu z předchozího zásahu nám bylo občanem oznámeno, že se na křižovatce ulic Jilemnického a Vranovské nachází požár kartonů od pyrotechniky.

Po příjezdu je proveden průzkum a je zjištěno, že se jedná o požár krabic od zábavní pyrotechniky. Velitel rozhoduje, že bude použit na likvidaci požáru vysokotlaký proud.