Výjezd 9 - Požár

Ohlášení jednotce: 4.4.2024 19:46
Výjezd: 4.4.2024 19:49

Naše Technika:
- CAS 20 MAN

Ostatní Jednotky:
- CHS Lidická


Popis události:
Jednotka byla operačním střediskem odvolána během jízdy k zásahu. Místo zásahu obtížně přístupné po nezpevněných pěšinách určených spíše pro pěší.