JEDNOTKA SDH DOPLŇUJE SVÉ ŘADY

Jednotka SDH právě v těchto dnech doplňuje svoji členskou základnu. Hledáme zejména mladé a aktivní lidi s chutí nezištně pomáhat ostatním. Vítáni jsou i starší zájemci s dostatkem volného času. Pakliže jsi doposud nepřišel s "hasičinou" do styku, nemusíš se ničeho obávat. Se vším Tě seznámíme. Postupně budeš vycvičen ke všem důležitým činnostem, od hašení ohňů po sundávání koček ze stromů. Naučíš se, mimo jiné, jak zdolávat ohně, jak správně poskytnout předlékařskou pomoc, jak provést evakuaci a záchranu osob, jak používat dýchací přístroje v zakouřených prostorách, jak obsluhovat radiostanici a nebo třeba také jak udržovat hasičská vozidla. 

Co nabízíme:

- výborný kolektiv, který Tě nezklame

- zásahovou techniku srovnatelnou s profesionálními hasiči

- vybavení kvalitní a moderní výstrojí pro zásahovou činnost

- odborné vzdělání v netradičním oboru

- neobvyklé a mimořádné zážitky

- návštěvu míst, na která se jinak nelze dostat

- zajímavé zásahy a výcviky, na které budeš dlouho vzpomínat


Co požadujeme:

- věk od 18 let (mladší zájemci budou zprvu zapojeni do činnosti SDH)

- trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

- zdravotní způsobilost (první lékařskou prohlídku si platí uchazeč)

- fyzickou způsobilost

- obětavost a vytrvalost

- dostatek volného času

- držení služeb na zbrojnici, Minimálně 3 noční do měsíce + 1 denní

Zájemci o členství v JSDH kontaktujte velitele JSDH, pana Antonína Pivoňku, tel. +420 602 515 765

Je možné se domluvit i na nezávaznou schůzku.